Modli se!

Novinka

Výzva a povolání k modlitbě

John Charles Ryle

Nevelká rozsahem, ale mocná a úderná svým obsahem je kniha evangelikálního klasika anglikánské církve 19. století. Nechodí kolem horké kaše, ale naléhavě vyzývá a volá každého k modlitbám. Bez volání k Bohu, bez modlitby není spásy! Bez modlitby nelze mluvit o zbožnosti, o chození s Bohem ani o svatosti. Pokud se ten, kdo ústy vyznává Krista, přestane modlit, vstupuje na cestu, která odhaluje srdce, takže se nakonec může ukázat, že vyznání jeho úst bylo jen snůškou prázdných slov. Praktické rady v závěru knihy jsou radostným a požehnaným povzbuzením na cestu k hlubšímu modlitebnímu životu.  


Rozměr a vazba: 110 x 160 mm, brož.

Počet stran: 76
ISBN: 978-80-909065-5-6

95,00 Kč

Napsali o knize 

Modlitba pod Božím požehnáním vede ke znovuzrození, posiluje víru, přenáší hory a podporuje duchov­ní růst a spokojenost, která se povznáší nad okolnosti. Na druhé straně život bez modlitby je širo­kou cestu nevěřících, která vede do zahynutí. A všichni ti, kdo vyzná­vají Pána Ježíše Krista, ale žijí bez modlitby, se vystavují nebezpečí odpadnutí od víry. Ryle poznamenává, že „lidé upadají v soukromí dlouho předtím, než to začne být zjevné veřejně.“

Jeho varování je jistě vhodným slovem pro současnou evangelikální církev, jejíž svědectví ztracenému a hynoucímu světu bylo během po­slední generace těžce poznamenáno nejrůznějšími skandály a kom­promisy, které se netýkají jenom vedoucích nebo jednotlivých křesťanů, ale přímo celých sborů, ba dokonce i denominací.

(Ze stránek jednoho z vydavatelů anglického originálu)