Přísloví: Moudrost krále Šalomouna

Předprodej

Jaroslav Kernal

Každodenní zamyšlení z knihy Přísloví.

Rozměr a vazba: 110 x 160 mm, vázaná, s přebalem a záložkou.

Uvedená cena je za knihu v předprodeji a platí pouze do předpokládaného vydání knihy na konci září

280,00 Kč 365,00 Kč

Kniha Přísloví je klenotem moudrosti v Bo­žím slově. Všechny knihy Bible jsou inspirované Bohem a jsou vhodné k učení, k usvědčo­vá­ní, k nápravě a výchově ve spravedlnosti, aby byl každý Boží člověk dokonale připraven ke každému dobrému skutku. Bible je naprosto dostatečná, aby každého, kdo se do ní ponoří, kompletně připravila ke zbožnému životu, ke každému dobrému skutku, ke každoden­nímu chození s Pánem. To je smysl reformač­ního „sola scriptura“, ‚jedině‘ nebo ‚pouze‘ či ‚sa­mot­né‘ Písmo. Přesto máme v Bibli několik knih, které samy o sobě slibují svým čtenářům ještě něco více. Jednou z takových knih je kniha Zjevení, kde hned v samotném úvodu čteme příslib blaženosti pro každého, kdo tuto knihu předčítá, kdo jí naslouchá a kdo se jí řídí (Zj 1,3). Jinou takovou knihou je kniha Přísloví. Je to kniha, která zaslibuje moudrost – jak získat moudrost a kázeň, jak si osvojit spravedlnost, právo a přímost, jak pochopit výroky rozumnosti, jak získat schop­nost porozumět příslovím a jinotaji (Př 1,1–6).